Clinics & Services

Cervical Smears

Child Health Clinics

Thursdays

Counsellor

The practice counsellor can be seen by GP referral.

Chronic Disease Clinics

Chronic Disease management for Diabetes, Heart Disease, Asthma and COPD. You will be invited for appointment.

Contraceptive Advice

Health Care Assistant

For routine blood pressures, ECG’s, dressings and phlebotomy.

Minor Illness

Student Health

Student health sessions are run twice daily.

Travel Health Advice

Please book at least 6 weeks before departure.

Physiotherapy

Self referral link


Clinigau a Gwasanaethau

Profion Ceg y Gorth

Clinigau Iechyd Plant

Dydd Iau.

Cwnselydd

Gall y cwnselydd gael ei weld ar ol cyfeiriad gan feddyg teulu.

Clinigau Clefydau Cronig


Rheoli Clefydau Cronig ar gyfer Diabetes, Clefyd y Galon, Asthma a COPD. Byddwch yn cael
eich gwahodd am apwyntiad.

Cyngor atal cenhedlu

Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd

Ar gyfer pwysau gwaed arferol / ECG, rhwymynnau a thynnu gwaed.

Man Salwch

Iechyd Myfyrwyr

Mae sesiynau iechyd myfyrwyr yn cael eu rhedeg ddwywaith y dydd.

Cyngor Iechyd Teithio

Archebwch o leiaf 6 wythnos cyn ymadael.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website