Nurses

Nurse Beth Jones (f)
Nurse Teleri Jones (f)

Healthcare Assistants

Mrs Clare Wyn (f)
Healthcare assistants support practice nurses with their daily work and carry out tasks such as phlebotomy (drawing blood), blood pressure measurement and new patient checks. They may act as a chaperone when a patient or doctor requests one.
Mrs Esyllt Davies (f)

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Clare Wyn

 

Mae cynorthwywyr gofal iechyd yn cefnogi’r nyrsys gyda’u gwaith o ddydd i ddydd ac yn cyflawni tasgau megis tynnu gwaed, mesur pwysedd gwaed a gwiriadau cleifion newydd.
Efallai y byddant yn gweithredu fel gwarchodwr pan fydd claf neu feddyg gofyn am un.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website