Nurses

Beth Jones (f)

Practice nurses are qualified and registered nurses. They can help with health issues such as family planning, healthy living advice. The practice nurses run clinics for long-term health conditions such as asthma or diabetes, minor ailment clinics and carry out cervical smears.

Nurse Teleri Jones (f)

Nyrsys

Beth Jones

Catrin Macey

Mae nyrsys y feddygfa yn nyrsys cymwys wedi eu cofrestru. Gallant helpu gyda materion iechyd megis cynllunio teulu, cyngor byw’n iach. Mae’r
nyrsys yn cynnal clinigau ar gyfer cyflyrau iechyd hirdrymor fel asthma neu ddiabetes, clinigau man anhwylderau a phrofion ceg y groth.

Healthcare Assistants

Clare Wyn (f)
Healthcare assistants support practice nurses with their daily work and carry out tasks such as phlebotomy (drawing blood), blood pressure measurement and new patient checks. They may act as a chaperone when a patient or doctor requests one.
Mrs Esyllt Davies (f)

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Clare Wyn

 

Mae cynorthwywyr gofal iechyd yn cefnogi’r nyrsys gyda’u gwaith o ddydd i ddydd ac yn cyflawni tasgau megis tynnu gwaed, mesur pwysedd gwaed a gwiriadau cleifion newydd.
Efallai y byddant yn gweithredu fel gwarchodwr pan fydd claf neu feddyg gofyn am un.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website