Welcome to Student Health at Bodnant Medical Centre

Appointments: 01248 364492

Emergencies daytime: 01248 364567

Out-of-hours and Emergencies: 111

Fax: 01248 363789

Reception Opening hours: 08:00 – 18:30 Monday to Friday

About Us

Bodnant Medical Centre provides student health services for Bangor University

It is a friendly practice situated on Menai Avenue very close to the University Ffriddoedd Site and within walking distance of most university amenities.

The clinical staff consists of three male and four female doctors supported by specialist nurses who are all experienced in dealing with student health matters

We are a training practice for medical students and have close links with both Bangor and Cardiff Universities.

Partners

Dr Sally Jones MB BCh MRCGP FP Cert Cardiff

Dr Suzy Cumming MB BCh DRCOG MRCGP Cardiff

Dr Gillian Hesketh MB, BS

Dr Amy Elliott MBCHB (Liverpool) MRCGP, DRCOG

Dr Catrin Ellis Williams MBBCH (Manchester) MSC, DCH, DRCOG, DFSRM, MRCGP

Dr Nia Hughes MBBCH (Cardiff) MRCGP, MRCP (London) DRCOG

Dr Catherine Connell

Dr Parminder Kainth

Dr Sian Arfon

Practice Staff

Practice Manager:

Mrs Colleen Owen

Deputy Manager

Mrs Sioned Smith

Nurses:

Beth Jones, Teleri Jones

Health Care Assistants:

Clare Worthington, Esyllt Davies

Secretaries: 

Dawn Jones, Zoe Reynolds

Reception / Administration Staff:

Rhiannon Sturrs, Heather Neal, Amelia Williams, Liz Hughes, Fay McAndrew, Mari Evans, Samantha Lewis


Croeso i Iechyd Myfyrwyr Canolfan Feddygol Bodnant

Apwyntiadau: 01248 364492

Argyfyngau yn ystod y dydd: 111

Ffacs: 01248 363789

Oriau agor y derbynfa: 8:00 – 18:30 Llun i ddydd Gwener

Amdanom ni

Canolfan Feddygol Bodnant yn darparu gwasanaethau iechyd i fyfyrwyr i Brifysgol Bangor.

Mae’r feddygfa ar rodfa Menai yn agos iawn at y Safle Ffriddoedd y Brifysgol ac o fewn pellter cerdded I ran fwyaf o amwynderau’r brifysgol.

Mae’r staff clinigol yn cynnwys meddygon gwrywaidd a benywaidd a nyrsys arbenigol sydd i gyd yn brofiadol wrth ddelio a materion iechyd myfyrwyr.

Rydym yn bractis hyfforddiar gyfer myfyrwyr meddygol ac mae gennym gysylltiadau agos a Phrifysgolion Caerdydd a Lerpwl.

Partneriaid

Dr Sally Jones MB BCh MRCGP FP Cert Caerdydd

Dr Suzy Cumming MB BCh MRCGP DRCOG Caerdydd

Dr Gillian Hesketh MB BS

Dr Amy Elliott MBChB (Lerpwl) MRCGP DRCOG

Dr Catrin Elis Williams MBBCh (Manceinion) MSc DCH DRCOG DFSRM MRCGP

Dr Nia Hughes MBBCH (Caerdydd) MRCGP MRCP (Llundain) DRCOG

Dr Catherine Connell

Dr Parminder Kainth

Dr Sian Arfon

Staff Y feddygfa

Rheolwr y Practis: Colleen Owen

Dirprwy Y Practis: Sioned Smith

Nyrsys : Beth Jones, Teleri Jones

Cynorthwywyr Gofal Iechyd: Clare Worthinton, Esyllt Davies

Ysgrifenyddes: Dawn Jones, Zoe Reynolds

Derbynfa / Staff Gweinyddol: Rhiannon Sturrs, Heather Neal, Zoe Reynolds, Dawn Jones, Esyllt Evans, Amelia Connor, Liz Hughes Fay McAndrew, Mari Evans, Samantha Lewis

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website