How to Register

Either:

1) 

Online Registration 

To register online please fill in the GMS1 registration form below and the patient health questionnaire.  Once completed please send to enquiries.w94010@wales.nhs.uk along with a copy of your photo ID and proof of your address eg: utility bill.  If you are a student please send a copy of your student card and photo ID. 

PLEASE MAKE SURE YOU SIGN THE GMS1 REGISTRATION FORM OR IT WILL NOT BE PROCESSED 

PLEASE NOTE YOU WILL NOT GET A RESPONSE FROM THE SURGERY, YOUR REGISTRATION CAN TAKE UP TO 2 WEEKS AND YOU WILL RECEIVE A LETTER FROM THE HEALTH BOARD WITHIN 4-6 WEEKS OF REGISTERING. YOU DO NOT HAVE TO WAIT FOR YOUR CONFIRMTATION LETTER BEFORE MAKING AN APPOINTMENT 

IF YOU ARE ON REGULAR MEDICATION PLEASE MAKE SURE YOU HAVE AT LEAST 2 MONTHS OF MEDICATION BEFORE YOU REGISTER WITH US

You will need to bring in your photo ID with you to your first appointment.

Cofrestru ar y we 

I gofrestru ar lein, cwblhewch y ffurflen cofrestru GMS1 isod a'r holiadur Iechyd.  Wedi ichi eu cwblhau, gyrrwch nhw fel atodiadau e-bost I enquiries.w94010@wales.nhs.uk ynghyd a chopi o'ch dogfen hunaniaeth (ID) gyda llun ohonoch arno a hefyd prawf o'ch cyfeiriad ee: bil cyfleustodau.  I fyfyrwyr mae copi o'r cerdyn myfyriwr a dogfen hunaniaeth (ID).

Bydd angenichi ddod a dogfen ID gyda llun arno i'ch apwyntiad cyntaf yn y feddygfa.

It is very important for you to sign the form include your new Bangor address also your mobile phone number. Please include your NHS number.

Or:

2) Soon after arrival at university call in at Bodnant Medical Centre and fill in a registration form and health questionnaire.

PLEASE ALWAYS INFORM BODNANT MEDICAL CENTRE OF CHANGE OF ADDRESS AND MOBILE PHONE NUMBER.


2). Yn fuan ar ol cyrraedd yn y brifysgol galwch heibio canolfan Feddygol Bodnant i llenwi Ffurflen gofrestru a holiadur iechyd.

Os ydych yn newid eich cyfeiriad neu eich rhif ffon symudol, gadewch inni wybod yn ddi
ym-droi os gwelwch yn dda.

pdfRegistration Form GMS1

 

New Patient Questionnaire

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website