How to Register

Either:

1) Once you have been accepted as a student and Bangor you will receive an information pack containing, amongst other things, a registration form and a health questionnaire. Complete the registration form GMS1 and return with the Health Questionnaire with your photo ID and student card

It is very important for you to sign the form include your new Bangor address also your mobile phone number. If possible include your NHS number.

Or:

2) Soon after arrival at university call in at Bodnant Medical Centre and fill in a registration form and health questionnaire.

PLEASE ALWAYS INFORM BODNANT MEDICAL CENTRE OF CHANGE OF ADDRESS AND MOBILE PHONE NUMBER.


Sut i Gofrestru

nail ai:

1). Ar ol i chi wedi cael eich derbyn fel myfyriwr ym Mangor, byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth sy’n cynnwys, ymhlith pethau eraill, ffurflen gofrestru a holiadur iechyd.
Cwblhewch y ffyrflen gofrestru GMS1 a’i dychwelyd gyda’r Holiadur Iechyd yn yr un amlen i Ganolfan Feddygol Bodnant.

Mae’n bwysig iawn i chi lofnodi’r ffurflen gan gynnwys eich cyfeiriad newydd ym Mangor a hefyd eich rhif ffon symudol. Os oes modd, cynnwys eich rhif GIG hefyd.

neu:

2). Yn fuan ar ol cyrraedd yn y brifysgol galwch heibio canolfan Feddygol Bodnant i llenwi Ffurflen gofrestru a holiadur iechyd.

Os ydych yn newid eich cyfeiriad neu eich rhif ffon symudol, gadewch inni wybod yn ddi
ym-droi os gwelwch yn dda.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website