When We Are Closed

Between 18:30 and 08:00 on weekdays and all weekend and bank holidays an out-of-hours service is available.

If you require urgent treatment that cannot wait until the surgery is next open telephone 111

This service is managed by Betsi Cadwaladr University Health Board.

The surgery is informed of all emergency contacts the next day.

Additional medical advice can also be obtained from NHS Direct on 0845 46 47.

Out-of-hours services are generally busy so please think carefully before asking to see a doctor and only do so if you genuinely cannot wait until the surgery re-opens.

In a genuine emergency you should call 999. Chest pains and / or shortness of breath constitute an emergency.


Pan ydym ar gau


Rhwng 8:00 a 18:30 yn ystod yr wythnos a thrwy’r penwythnos a gwyliau banc mae gwasanaeth y tu allan i oriau ar gael.

Os oes angen triniaeth frys na all aros ned bydd y feddygfa’n agored nesaf, ffoniwch 111

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei reoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae’r feddygfa yn cael ei hysbysu o’r holl gysylltiadau argyfwng y diwrnod gwaith nesaf.

Mae cyngor meddygol ychwanegol hefyd ar gael gan Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Mae gwasanaethau allan o oriau yn brysur ar y cyfan, felly meddyliwch yn ofalus cyn gofyn i weld meddyg a dim ond gwneud hynny os nad ydych yn gallu’n wirioneddol aros tan i’r
feddygfa ail-agor.

Mewn argyfwng gwirioneddol dylech ffonio 999.

Mae poen yn y frest a bod yn fyr o anadl yn cael ei ystyried yn argyfwng

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website