Online Registration 

To register online please fill in the GMS1 registration form below and the patient health questionnaire.  Once completed please send to enquiries.w94010@wales.nhs.uk along with a copy of your photo ID and proof of your address eg: utility bill.  If you are a student please send a copy of your student card and photo ID. 

PLEASE MAKE SURE YOU SIGN THE GMS1 REGISTRATION FORM OR IT WILL NOT BE PROCESSED 

You will need to bring in your photo ID with you to your first appointment.

Cofrestru ar y we 

I gofrestru ar lein, cwblhewch y ffurflen cofrestru GMS1 isod a'r holiadur Iechyd.  Wedi ichi eu cwblhau, gyrrwch nhw fel atodiadau e-bost I enquiries.w94010@wales.nhs.uk ynghyd a chopi o'ch dogfen hunaniaeth (ID) gyda llun ohonoch arno a hefyd prawf o'ch cyfeiriad ee: bil cyfleustodau.  I fyfyrwyr mae copi o'r cerdyn myfyriwr a dogfen hunaniaeth (ID).

Bydd angenichi ddod a dogfen ID gyda llun arno i'ch apwyntiad cyntaf yn y feddygfa.

pdfRegistration Form GMS1

Patient Health Questionnaire

Holiadur Iechyd

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website