Online Registration 

To register online please fill in the GMS1 registration form below and the patient health questionnaire.  Once completed please send to enquiries.w94010@wales.nhs.uk along with a copy of your photo ID and proof of your address eg: utility bill.  If you are a student please send a copy of your student card and photo ID. 

PLEASE MAKE SURE YOU SIGN THE GMS1 REGISTRATION FORM OR IT WILL NOT BE PROCESSED 

PLEASE NOTE YOU WILL NOT GET A RESPONSE FROM THE SURGERY, YOUR REGISTRATION CAN TAKE UP TO 2 WEEKS AND YOU WILL RECEIVE A LETTER FROM THE HEALTH BOARD WITHIN 4-6 WEEKS OR REGISTERING.

You will need to bring in your photo ID with you to your first appointment.

Cofrestru ar y we 

I gofrestru ar lein, cwblhewch y ffurflen cofrestru GMS1 isod a'r holiadur Iechyd.  Wedi ichi eu cwblhau, gyrrwch nhw fel atodiadau e-bost I enquiries.w94010@wales.nhs.uk ynghyd a chopi o'ch dogfen hunaniaeth (ID) gyda llun ohonoch arno a hefyd prawf o'ch cyfeiriad ee: bil cyfleustodau.  I fyfyrwyr mae copi o'r cerdyn myfyriwr a dogfen hunaniaeth (ID).

Bydd angenichi ddod a dogfen ID gyda llun arno i'ch apwyntiad cyntaf yn y feddygfa.

pdfRegistration Form GMS1

Patient Health Questionnaire

Holiadur Iechyd

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website