Temporary Registration

If you are ill while away from home or if you are not registered with a doctor but need to see one you can receive emergency treatment from the local GP practice for 14 days. After 14 days you will need to register as a temporary or permanent patient.

You can be registered as a temporary patient for up to three months. This will allow you to be on the local practice list and still remain a patient of your permanent GP. After three months you will have to re-register as a temporary patient or permanently register with that practice.

To register as a temporary patient simply contact the local practice you wish to use. Practices do not have to accept you as a temporary patient although they do have an obligation to offer emergency treatment. You cannot register as a temporary patient at a practice in the town or area where you are already registered.

pdfDownload the Temporary Resident Registration Form


Cofrestru Dros dro


Os ydych yn sal tra i ffwrdd o gartref neu osnad ydych wedi cofrestru gyda meddyg ond mae angen i weld un, gallwch gael triniaeth frys oddi wrth y feddygfa leol am 14 diwrnod. Ar ol
14 diwrnod, bydd angen i chi gofrestru fel claf dros dro neu barhaol.

Gallwch gael eich cofrestru fel claf dros dro am hyd at dri mis. Bydd hyn yn eich galluogi i fod ar y rhestr ymarfer lleol ac yn dal yn parhau i fod yn glaf o eich meddyg teulu parhaol. A rol
tri mis, bydd rhaid i chi ail-gofrestru fel claf dros dro neu barhaol cofrestru a’r feddygfa.

I gofrestru fel claf dros dro cysylltwch a’r feddygfa lleol yr hoffech ei defnyddio. Nid oes rhaid i eich feddygfeydd eich derbyn fel claf dros dro er bod ganddynt rwymedigaeth i
gynnig triniaeth frys. Ni allwch gofrestru fel claf dros dro mewn practis yn y dref neu’r ardal lle rydych eisoes wedi cofrestru.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gofrestru Preswyl Dros Dro

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website