This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Temporary Registration

If you are ill while away from home or if you are not registered with a doctor but need to see one you can receive emergency treatment from the local GP practice for 14 days. After 14 days you will need to register as a temporary or permanent patient.

You can be registered as a temporary patient for up to three months. This will allow you to be on the local practice list and still remain a patient of your permanent GP. After three months you will have to re-register as a temporary patient or permanently register with that practice.

To register as a temporary patient simply contact the local practice you wish to use. Practices do not have to accept you as a temporary patient although they do have an obligation to offer emergency treatment. You cannot register as a temporary patient at a practice in the town or area where you are already registered.

pdfDownload the Temporary Resident Registration Form


Cofrestru Dros dro


Os ydych yn sal tra i ffwrdd o gartref neu osnad ydych wedi cofrestru gyda meddyg ond mae angen i weld un, gallwch gael triniaeth frys oddi wrth y feddygfa leol am 14 diwrnod. Ar ol
14 diwrnod, bydd angen i chi gofrestru fel claf dros dro neu barhaol.

Gallwch gael eich cofrestru fel claf dros dro am hyd at dri mis. Bydd hyn yn eich galluogi i fod ar y rhestr ymarfer lleol ac yn dal yn parhau i fod yn glaf o eich meddyg teulu parhaol. A rol
tri mis, bydd rhaid i chi ail-gofrestru fel claf dros dro neu barhaol cofrestru a’r feddygfa.

I gofrestru fel claf dros dro cysylltwch a’r feddygfa lleol yr hoffech ei defnyddio. Nid oes rhaid i eich feddygfeydd eich derbyn fel claf dros dro er bod ganddynt rwymedigaeth i
gynnig triniaeth frys. Ni allwch gofrestru fel claf dros dro mewn practis yn y dref neu’r ardal lle rydych eisoes wedi cofrestru.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gofrestru Preswyl Dros Dro

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website